1

Transparant

In de aanpak van de BouwMeesterProMethode realiseren wij op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De opdrachtgever krijgt volledig inzicht, denkt mee, wordt betrokken en kan sturen, in het gehele proces. Dit geldt voor ontwerp, engineering, prijsvorming en uitvoering. De architect heeft in het proces een centrale positie waarmee hij op basis van zijn vertrouwensrelatie samen met de opdrachtgever het concept en alle aspecten van het proces bewaakt. Zo zijn alle verwachtingen en verantwoordelijkheden voor alle partijen helder.

1

Transparant

In de aanpak van de BouwMeesterProMethode realiseren wij op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De opdrachtgever krijgt volledig inzicht, denkt mee, wordt betrokken en kan sturen, in het gehele proces. Dit geldt voor ontwerp, engineering, prijsvorming en uitvoering. De architect heeft in het proces een centrale positie waarmee hij op basis van zijn vertrouwensrelatie samen met de opdrachtgever het concept en alle aspecten van het proces bewaakt. Zo zijn alle verwachtingen en verantwoordelijkheden voor alle partijen helder.

2

Ontzorgen

De architect is vanaf het begin van het project tot en met de oplevering verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, de prijsvorming en de uitvoering. Tijdens dit integraal proces van ontwerpen en uitvoeren is er altijd één aanspreekpunt, die de conceptuele, functionele en culturele waarden van het gebouw beoordeelt, borgt en de maximale inbreng van de gebruikers organiseert en bewaakt. Kortom de opdrachtgever ontzorgt. De BouwMeesterPro contracteert de uitvoerende partijen en coördineert de uitvoering vanuit één centrale positie. Kenmerkend voor de methode is dat één partij, de architect, een project van initiatief tot en met realisatie risicodragend aanneemt. Zo kunt u zeker zijn van een succesvolle afronding van het project.

2

Ontzorgen

De architect is vanaf het begin van het project tot en met de oplevering verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, de prijsvorming en de uitvoering. Tijdens dit integraal proces van ontwerpen en uitvoeren is er altijd één aanspreekpunt, die de conceptuele, functionele en culturele waarden van het gebouw beoordeelt, borgt en de maximale inbreng van de gebruikers organiseert en bewaakt. Kortom de opdrachtgever ontzorgt. De BouwMeesterPro contracteert de uitvoerende partijen en coördineert de uitvoering vanuit één centrale positie. Kenmerkend voor de methode is dat één partij, de architect, een project van initiatief tot en met realisatie risicodragend aanneemt. Zo kunt u zeker zijn van een succesvolle afronding van het project.

3

Kwaliteit

De werkzaamheden binnen de BouwMeesterProMethode worden op basis van van tevoren vastgestelde budgetten, planning en kwaliteitseisen uitgevoerd. De BouwMeesterPro streeft altijd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Er zijn daarom in het ontwerp- en bouwproces voortdurend mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en mogelijkheden voor diversiteit en bijsturing in het proces. De BouwMeesterPro kan worden gezien als een team van adviseurs dat voor een succesvol project zorgt. Dit doen ze samen met uitvoerende partijen die worden benaderd, om vanuit hun expertise, mee te denken over engineering en prijsvorming. De BouwMeesterProOvereenkomst is de contractvorm waarin het proces van ontwerp tot uitvoering wordt vastgelegd.

3

Kwaliteit

De werkzaamheden binnen de BouwMeesterProMethode worden op basis van van tevoren vastgestelde budgetten, planning en kwaliteitseisen uitgevoerd. De BouwMeesterPro streeft altijd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Er zijn daarom in het ontwerp- en bouwproces voortdurend mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en mogelijkheden voor diversiteit en bijsturing in het proces. De BouwMeesterPro kan worden gezien als een team van adviseurs dat voor een succesvol project zorgt. Dit doen ze samen met uitvoerende partijen die worden benaderd, om vanuit hun expertise, mee te denken over engineering en prijsvorming. De BouwMeesterProOvereenkomst is de contractvorm waarin het proces van ontwerp tot uitvoering wordt vastgelegd.

14-12-2017

Bouwplaatsmanagers Rothuizen BouwMeesterPro

Als bouwplaatsmanager bewaak en toets je de kwaliteit van het project in alle fasen aan kwaliteitseisen, normen, richtlijnen en adviezen, zoals vastgelegd in het uitvoeringsboek. 

Lees verder >

Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok, opent silo