banner de methode4

De methode

Onze werkwijze uitgelegd.

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen heeft een nieuwe wijze van ontwerpen en realiseren ontwikkeld: de BouwMeesterProMethode. In deze aanpak wordt op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd. De architect heeft daarin een centrale positie om het concept van de bouwopgave te bewaken en is risicodragend verantwoordelijk voor tijd, geld, kwaliteit en proces. Deze methode kent twee soorten opdrachten: nieuwbouw / verbouw en herinrichting. De relatie met alle betrokken partijen bij de opdracht van gebruiker tot toeleverancier is gebaseerd op vertrouwen. Zo is het voor alle partijen plezierig om met elkaar te werken en kan iedereen trots zijn op het resultaat.

De kracht van de BouwMeesterProMethode
-
Financiële zekerheid.
- Eén partij, de architect, neemt een project risicodragend aan van initiatief tot en met realisatie.
- Eén aanspreekpunt die de opdrachtgever ontzorgt.
- Eén partij die de conceptuele, functionele en culturele waarde van een gebouw beoordeelt en borgt.
- Transparantie in ontwerp, engineering, prijsvorming en uitvoering.
- Optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- Voortdurend mogelijkheden om kwaliteit te verbeteren, voor diversiteit en bijsturing in het proces.
- Plezier in bouwen voor de opdrachtgever, gebruiker en uitvoerende partijen.

De BouwMeesterProOvereenkomst
Dit is een speciale contractvorm waarin deze werkwijze is vastgelegd:
- De architect is als de opdrachtnemer vanaf de start van een project tot en met de oplevering verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, de prijsvorming en de uitvoering.
- De architect voert deze werkzaamheden uit op basis van het in de overeenkomst vastgesteld budget, planning, proces aanpak en kwaliteitseisen (zowel ruimtelijk als technisch).

Hoe worden deze aspecten nu met de BouwMeesterProMethode werkelijkheid?
- Integraal, ontwerpen en uitvoeren.
- Bouwen in fasen en percelen.
- Vertrouwen in elkaar en het bouwproces.

De BouwMeesterPro kan gezien worden als een team van adviseurs, maar de BouwMeesterPro doet dit niet alleen. De BouwMeesterPro werkt samen met uitvoerende partijen die vanuit hun expertise meedenken over engineering en prijsvorming. Deze partijen worden zorgvuldig geselecteerd.

Fasen en percelen
Het ontwerp-, engineerings- en uitvoeringsproces wordt uitgevoerd door middel van de fasen- en percelenmethodiek. Het proces wordt onderverdeeld in fasen en percelen. Bij fasen kan gedacht worden aan het casco, de schil, de installaties, de afbouw en de afwerking. Elke fase is weer opgesplitst in percelen, denk hierbij aan uitvoerende partijen die bijvoorbeeld voor de schil werken aan: dakbedekking, metselwerk, kozijnen en schilderwerken.

 

10 de silo na de verbouwing Fotograaf Ruden Riemens 1437 pm_int2_8221

Wilt u meer weten over de indeling van het proces?

- Hoe het project-, ontwerp- en uitvoeringsboek eruit ziet?
- Wat het BouwPlusFonds is?
- Wat de BouwMeesterProMethode voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op. Een BouwMeesterPro neemt graag de tijd om informatie over de methode met u te delen.