top_img

Ontwerp Vakcollege Helmond verder uitgewerkt

In opdracht van Ons Middelbaar Onderwijs uit Tilburg is er door Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen een ontwerp gemaakt voor het verbouwen van het bestaande Vakcollege Helmond en voor de nieuwbouw van een Plaza tussen het bestaande gebouw in. De nieuwbouw moet een centraal Plaza gaan vormen dat het Vakcollege Helmond tevens een eigen uitstraling geeft.

De afgelopen maanden heeft Rothuizen BouwMeesterPro op basis van het ontwerp van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen het ontwerp verder uitgewerkt. Inmiddels zijn de stukken naar de uitvoerende partijen verstuurd voor het uitbrengen van offertes. Gisteren hebben de uitvoerende partijen de mogelijkheid gehad om de bestaande situatie ter plaatse te bekijken. Binnenkort worden de offertes ontvangen en zal duidelijk worden met welke partijen het project gerealiseerd zal gaan worden, waarna er gestart kan worden met de uitvoering. Het doel is dat eind november gestart gaat worden met de bouw en de oplevering juni 2018 gaat plaatsvinden. 

Bestaande situatie/nieuwe situatie