pm_ext5_7945

't R@velijn

Gerealiseerd
pm_ext2_8290

’t R@velijn college is een school in ontwikkeling. Modern en uitdagend onderwijs zijn belangrijke bouwstenen voor een goede toekomst in de beroepspraktijk. Een belangrijk onderdeel hierin is de omgeving waarin onderwijs wordt gegeven.

Het project omvat o.a. theorie- en praktijklokalen, leerdomeinen, een aula met catering, kantoren en een back office. Dit project is het eerste risicodragende project aangenomen door Rothuizen BouwMeesterPro in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs en gemonitord en beoordeeld door de TU Delft. Het positief saldo is bij oplevering aan de opdrachtgever geretourneerd.

pm_int3_8234 pm_int8_8255 pm_int15_8193 pm_int4_8065
 • Eerste project gerealiseerd met de BouwMeesterProMethode
 • Monitoring door TU Delft
 • Europees aanbesteed in percelen onder selectiecriteria EMVI


Specificaties:

 • Opdrachtgever: Ons Middelbaar Onderwijs
 • Opdrachtnemer:
  Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen /
  Rothuizen BouwMeesterPro
 • Gebruiker:
  OMO scholengroep Bergen op Zoom
 • Oplevering project: juli 2011
 • Functie project: VMBO school
 • Aanneemsom BouwMeesterProOvereenkomst: 
  €9.100.000,- incl. BTW
 • Bruto vloeroppervlak: 6.680m2
 • Belangrijke partners:
  TU Delft
  CD20, Casco